Další vzdělávání pedagogů

LOKOMOCE – pohyb jako prevence

Paní učitelky se zapojily do projektu LOKOMOCE, během něhož se budou pomocí akreditovaných workshopů vzdělávat v oblasti zdravého pohybu a správného držení těla, které budou moci následně využit i ve cvičení s dětmi.

16. 6. 2020 Přednáška pro učitelky na téma: Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole, PhDr. Jan Svoboda

2.12.2019 Vánoční tvoření zaměstnanců s lektorkou Renatou Dušovskou

Oddechový čas plný inspirací si mohli ve školce vyzkoušet zaměstnanci v době adventní.
Každý si zhotovil věnec ,,na míru“ z nejrůznějších dekorací a módních trendů. Věříme, že věnce zdobí stoly a připomínají ten čas, kdy se můžeme zastavit a nechat se vést vlastní fantazií.

29.11.2019 Beseda asistentek pedagoga s SPC Demlova, Jihlava

V rámci projektu MAP, který je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání a v zastoupení paní ředitelky PhDr. Ljubice Váchové Novákové z SPC Demlova, se mohly asistentky z naší mateřské školy dozvědět více o pracovních metodách nebo individuálním přístupu k výchově a vzdělávání integrovaných dětí. Cílem bylo nejen poskytnutí potřebné podpory právě asistentkám pedagoga, ale taktéž navázání další spolupráce. Některé asistentky se v rámci spolupráce zúčastnily velmi inspirativní přednášky od Jiřího Haldy na téma „Rozměry osobnosti“.

Dalším cílem tohoto setkání bylo ujasnění konceptu logopedické péče v naší mateřské škole, a to jak v oblasti diagnostiky, pomůcek, využívání interaktivní tabule či možnostech komunikace s rodiči.

30.8.2019 Školení pedagogických zaměstnanců s Doc. Zorou Syslovou „Diagnostikování dětí v mateřské škole“

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

4.6. 2019 přednáška pro rodiče a učitelé na téma „ Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora“, PaedDr. Zdeněk Martínek

22.1.2019 Školení pro všechny pedagogy a asistentky pedagoga – ,,Prevence proti šikaně“ s  psycholožkou Mgr. Bc. Evou Libánskou

29.5.2018 Školení pro všechny pedagogy a asistentky pedagoga, chůvu – seminář „Kooperativní učení“ s Mgr. Věrou Krejčovou, Ph.D. v prostorách MŠ.

top_nidv

13.4.2018   Beseda s Mgr. Vovsíkem – kazuistiky dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

20180413_133237
20180413_133249

29.9.2017 Právní minimum pro pedagogy

I letos se aktivně vzděláváme od samého počátku školního roku. Tentokrát za námi přijel Mgr. Ladislav Dvořák se svými poznatky z oblasti právního minima. Přednášky se zúčastnily i kolegyně z Telče.

mev6YwcyXj_JIjP4gLqQBCLYV4HAjajd9UMptFydZVZhz2_nTRNeFCBX6tks4_ZlCW8C8Xc

n2S0Yqin3QTzGi5qrOs3hcGZSICt3H54m8ZY-pPonGYV9SB9rlL5lYOWBdgPopHkqq4d8BQ

nKDbYsvfcztMq2S0LtM3hcGZSIAOS5bgIjK1A5EVflWMTE59rlL5lYOWBdgPopHkqq4d8BQ

qygbyFdAaAPmfmycyvjd76fnkuqfgstBmBdnSQ8YAmx98N7xQLSjb6V4r0IxhDtOjJDHWno

Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací

Dne 29.3.2017 proběhl v naší Mateřské škole vzdělávací program „Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací“ pod vedením paní učitelky BcA. Marie Hlávkové. V rámci šesti vyučovacích hodin si paní učitelky osvojily principy dramatické improvizace, vyzkoušely si relaxační techniky a společně strávily hezké odpoledne.

DSCN1169DSCN1163

Vánoční tvořivé odpoledne pro zaměstnance

Jednou takhle v pátek, 25.11.2016 jsme se většina zaměstnanců MŠ sešla po pracovní době ve třídě Šnečků, abychom si společnými silami vytvořili adventní věnce a vánoční aranžmá a nasáli vánoční atmosféru. Za zvuku koled a skvělé atmosféry vznikla nádherná aranžmá a načerpali jsme dostatek energie do další práce.

dscn2721

Centrum vzdělávání: Přednáška na téma „Syndrom týraného a zneužívaného dítěte a domácí násilí“.

Dne 16.11.2016 ve 14 hodin proběhla v naší školce přednáška PhDr. Jany Novotné, Phd. na téma „Syndrom týraného a zneužívaného dítěte a domácí násilí“. Přednášky se účastnily i paní učitelky z okolních školek. Tato přednáška v nás zanechala hlubokou stopu a jsme vděčné, že nás přiměla zamyslet se nad spoustou věcí.

dscn2681

Cvičení pro zaměstnance MŠ

Protože se snažíme jít vzorem ve správném životním stylu. Protože se chceme cítit dobře. Protože chceme zabránit bolestem zad… to jsou důvody, proč jsme zahájili pravidelné rehabilitační cvičení na míčích pro zaměstnance MŠ…

dscn2665

Frajeřinky pro mateřinky – tvorba podzimních truhlíků

I letos do naší Mateřské školy zavítaly naše oblíbené Frajeřinky pro mateřinky se seminářem netradiční výtvarné techniky – aranžmá podzimního truhlíku.  (projekt Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s.r.o. z Třebíče). Letos jsme si s kolegyněmi vytvořily krásné podzimní truhlíky.  Dostaly jsme zajímavé tipy na podzimní vazby a dekorace a načerpaly jsme dostatek inspirace. Seminář se konal v pátek 14.10.2016, za příjemné podzimní atmosféry.

DSCN2420

Od 1.9.2016 nově centrum vzdělávání v MŠ

Od 1.9.2016 je v naší Mateřské škole zřízeno Centrum vzdělávání pro pedagogické pracovníky.

První seminář „Etika učitele“ proběhl  již 31.8.2016 pro učitelky MŠ Třešť  a Telč.

Zkušený lektor, RNDr. Jaroslav Zeman,  nás poutavou formou seznámil s typologií lidí, s etikou chování a oblékání, předal nám užitečné tipy a rady, jak jednat a komunikovat s rodiči, kolegyněmi. Věříme, že tyto nabyté dovednosti zužitkujeme nejen v profesním životě, ale  i v tom osobním.školení2[/vc_column_text]

Univerzita lektorů na ICV Mendelu – leden 2015

Ve druhém lednovém týdnu probíhaly v mateřské škole odborné stáže v rámci projektu vzdělávání učitelek mateřských škol Institutu pro další vzdělávání dospělých Mendelovy univerzity v Brně. Naši mateřskou navštívilo 20 učitelek z mateřských škol Kraje Vysočina, které se seznámily s výchovně vzdělávací prací v naší mateřské škole, prohlédly si prostory školy i odloučených pracovišť. Všem se u nás líbilo, a nás vzájemná výměna zkušeností posunula v další práci.

[/vc_column][/vc_row]

Frajeřinky pro mateřinky – leden 2015

Ve dnech 16. a 17. ledna se v Třešti konaly další tři semináře projektu Soukromé školy z Třebíče pod názvem Frajeřinky pro mateřinky

4. seminář – Enkaustika
5. seminář – Malování na hedvábí
6. seminář – Práce s polymery

Frajeřinky pro mateřinky – listopad 2014

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 proběhly tři semináře dalšího vzdělávání pedagogů. Prostory poskytla MŚ Třešť p.o. a seminář zorganizovala Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. z Třebíče.

Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti polytechnické výchovy, konkrétně v oblastech RVP „Dítě a společnost“ a „Dítě a jeho svět“. Jedná se o 5 na sobě nezávislých akreditovaných rukodělných seminářů, které cílové skupině v různých možnostech a kombinacích nabízí seznámení se s novými technikami tvoření, způsobem prezentací těchto technik a způsobem využití pro jejich praxi. Realizací projektu chceme komplexně rozvíjet osobnost pedagoga – důraz na rozvoj jemné motoriky a propojení s tématy okolního světa – a tím přispět k zatraktivnění výuky v mateřských školách. Pedagog si může sám vybrat různé možnosti kurzů a tím i technik tvoření, se kterými se bude nově seznamovat nebo jejichž dovednosti bude prohlubovat a zároveň bude metodicky školen, jak dále s danou technikou zacházet a propojit ji s dalšími tématy RVP mateřské školy. Území dopadu na kraje Vysočina, Jihomoravský, Plzeňský, Pardubický, Jihočeský a Středočeský.

1. seminář – Americká enkaustika
2. seminář – Suchá vazba
3. seminář – Vazba z živých květin