Ježci

Vítáme Vás u Ježečků

Třídní plán 2017 / 2018

„Rok s ježkem“

V letošním školním roce nás bude provázet ježčí rodina- táta, máma holčička (pro tu jsme společně s dětmi vymysleli jméno). Jasmínka  bude hlavní postavou Ježečkového deníku. Děti budou mít možnost půjčit si ji na víkend domů, starat se o ni, hrát si s ní a svoje zážitky nám za spoluúčasti rodičů budou zapisovat, malovat. Kamarád, který si po víkendu Jasmínku přinese, vybere dalšího kamaráda, který se bude o ježka starat příští víkend.  Na základě domluvy s dětmi budeme volit témata, co s Jasmínkou podnikneme. Úkoly pro svou práci budeme čerpat z ŠVP tak, aby prolínala tematicky celým týdnem. Jednotlivá témata budeme propracovávat do 1-2 týdenních plánů. Velkou pozornost věnujeme aktuálnímu dění kolem nás, seznamování s tradicemi a budeme se snažit o to, aby děti měly dostatečné množství pohybových aktivit. Ke každému tématu bude zahrnuta písnička, básnička, pohybová hra, výtvarná nebo tvořivá činnost, logopedický cvik a pracovní listy hodící se k dané pohádce.

Třídu jsme obohatili o „kalendář“, na který budeme plánovat školní akce, a děti budou vědět, co je v daný den čeká.
Paní učitelka Oškerová bude formou hry seznamovat děti s anglickým jazykem.
V letošním školním roce jednou do měsíce bude probíhat v naší třídě zájmová činnost- práce s keramickou hlínou pod vedením p. uč. Oškerové ve spolupráci s p. uč. Marečkovou. Děti předškolního věku se budou seznamovat a pracovat s keramikou. Výsledkem celoroční práce bude „strom života“, který bude umístěn v mezi patře.
S dětmi, které docházejí do logopedické poradny, nebo které jsou v garanci SPC Březejc, budeme provádět skupinovou nebo individuální práci, pravidelně navštěvovat logopedickou pracovnu a s ostatními dětmi provádět logopedickou péči prostřednictvím jazykových chvilek ve třídě. Obě učitelky na třídě absolvovaly Kurz logopedické asistence.
Společně budeme oslavovat svátky a narozeniny dětí (bonbóny a případně další malé pohoštění)-spoluúčast rodičů.
Se změnou legislativy o předškolním vzdělávání plánujeme pro letošní školní rok pracovat s dětmi předškolního věku systematičtěji. Děti budou mít připravené pracovní listy pro rozvoj předmatematických představ, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání a jednotažková cvičení. Úkoly budou směřovat od nejjednoduššího ke složitějším. Každé oblasti bude vyhrazen pravidelně jeden den v týdnu. Po delší dobu nepřítomnosti dítěte požádáme o spoluúčast rodiče.
Po celý školní rok se budeme snažit o to, aby spolu děti vytvářely přátelské vztahy, aby byla ve třídě příjemná atmosféra a aby se děti do školky těšily.
Cílem našeho třídního plánu je zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
Prostředí třídy je maximálně přizpůsobeno dětem. Nábytek je rozmístěn tak, aby byly vytvořeny hrací koutky (čtenářský, kostičkárna, manipulační hry, kuchyňka) a je tu i vytvořený prostor pro větší stavby (autodráha, polykarpová stavebnice, papírové cihly,…). Nově byl vybudován kout kadeřnictví, dílna a koutek s dramatizací (vybaven novými kostýmy). Ve spolupráci s dětmi bychom rádi vybudovali koutek environmentální výchovy, do kterého bychom přispívali zajímavými věcmi, které uvidíme na vycházce. Je vybaven lupou a mikroskopy, pro další bádání.

Vyučující

  • paní učitelka Jitka Tůmová
  • paní učitelka Pavlína Oškerová

Pohled do třídy

"Ježci"