Ježci

Vítáme Vás u Ježečků

Vítáme Vás u Ježečků

Třídní plán 2018 / 2019

„Ježečkův neobyčejný rok“

V loňském školním roce nás provázela ježčí rodina – táta, máma a holčička Jasmínka.  Ta se stala hlavní postavou Ježečkového deníku. Navštívila postupně všechny děti u nich doma a vše si pečlivě (ve spolupráci s rodiči) zapsala do svého deníku. Protože už Jasmínka povyrostla, je hodně zvědavá a zajímá se o všechno kolem sebe. A právě kamarádi z Ježečkové třídy ji budou vše ukazovat, vysvětlovat, učit…..

Budeme si povídat o věcech obvyklých i neobvyklých, známých i neznámých… O těch, které nás obklopují, i o těch vzdálených…..Zvolená témata budou korespondovat s ŠVP.

Jednotlivá témata budeme propracovávat do 1-2 týdenních plánů – podle zájmu dětí. V loňském roce se nám osvědčila práce s týdenním kalendářem, v letošním šk. roce budeme navíc  pracovat s kalendářem měsíčním. Každý měsíc přivítáme, naučíme se o něm básničku nebo písničku a budeme do něj zaznamenávat důležité události.

Také v letošním školním roce  bude probíhat v naší třídě zájmová činnost- práce s keramickou hlínou pod vedením p. uč. Mašterové.
S dětmi, které docházejí do logopedické poradny, nebo které jsou v garanci SPC Březejc, budeme provádět skupinovou nebo individuální práci, pravidelně budeme navštěvovat logopedickou pracovnu a s ostatními dětmi provádět logopedickou péči prostřednictvím jazykových chvilek ve třídě. Obě učitelky na třídě absolvovaly kurz logopedické asistentky.
Společně budeme oslavovat svátky a narozeniny dětí (za spoluúčasti rodičů ovoce, případně jiné malé pohoštění).
Po celý školní rok se budeme snažit o to, aby spolu děti vytvářely kamarádské vztahy, aby byla ve třídě klidná atmosféra a aby se děti do školky těšily.
Cílem našeho třídního plánu je zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení.
Prostředí třídy je maximálně přizpůsobeno dětem. Podařilo se nám přemístit hrací koutky tak, aby byl ve třídě dostatek prostoru pro pohybové hry a další pohybové aktivity.

Vyučující

  • paní učitelka Jitka Tůmová
  • paní učitelka Šárka Mašterová
  • asistentka pedagoga: Helena Dvořáková

Pohled do třídy

"Ježci"