Krtečci

Třída Krtečků

ZAMĚŘENÍ 3. TŘÍDY „KRTEČCI“

 Buďte vítáni ve třídě „Krtečci“

Třídní vzdělávací plán třídy „Krtečci„ vychází ze Školního vzdělávacího programu „Louka plná kytiček“, který je rozdělen do šesti integrovaných bloků:

 1. „Když je školka plná dětí, jako louka plná květin“
 2. „Když příroda dává dary“
 3. „Když padají první vločky“
 4. „Když je venku velká zima“
 5. „Když se příroda probouzí“
 6. „Když léto ťuká na dveře“

Vzdělávání dětí je uskutečňováno průběžně při všech činnostech a situacích, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Podmínky jsou nastaveny tak, aby děti MŠ rády navštěvovaly a měly se stále na co těšit.
Při práci s dětmi se řídíme těmito výchovnými a vzdělávacími zásadami a principy:

 • uplatňujeme respekt k individuálním potřebám dětí
 • omezujeme stres, spěch a pocity úzkosti, vzniklé působením nenadálých situací či úkolů
 • nabízíme dětem pobyt plný her
 • nabízíme veselou, ale klidnou atmosféru, bezpečí a důvěru
 • rodičům nabízíme vzájemnou součinnost a sounáležitost při výchově a vzdělávání jejich dětí

Připravit dětem radostné dětství, to je přání všech rodičů. Cílem je tedy zabezpečovat všestranný harmonický rozvoj v souladu s jejich věkovými možnostmi a zvláštnostmi tak, aby se v budoucnosti byly schopné úspěšně začlenit do vzdělávacího procesu v základní škole.
Důležitou událostí v životě každého dítěte je účast na různých slavnostech. Chceme děti učit, jak udělat radost druhému, jakým způsobem se o radost podělit a jak tyto příjemné emoce nejen prožívat, ale také je umět vyjádřit.
Ve zvýšené míře se věnujeme logopedické intervenci a péči o děti s narušenou komunikační schopností. Logopedie napravuje poruchy řeči od nejdrobnějších řečových vad, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. V souvislosti s logopedií zaměříme aktivity směrem ke čtenářské a informační gramotnosti. Kniha bude naším průvodcem a pomocníkem v průběhu celoroční edukace.

Nadstandardní činnosti
V průběhu celého roku se děti budou seznamovat i s níže uvedenými nadstandardními činnostmi:

Angličtina pro nejmenší
Děti se budou seznamovat s angličtinou prostřednictvím mluveného slova v průběhu celého dne. Naslouchat a reagovat na naučené fráze je počátek komunikace v anglickém jazyce. Rozumět některým výrazům je úspěch pro základy anglického jazyka. Vše se bude dětem předávat nenásilně hravou formou – hrami, písničkami, říkankami.

Keramika
Hrát si a tvořit z hlíny budeme ve spolupráci s třídou Ježečků a to 2x do měsíce v odpoledních činnostech. Naučíme se, jak s hlínou pracovat, jak ji opracovávat a glazurovat. Budeme tvořit výrobky, které udělají radost někomu dalšímu a také se naší tvorbou budeme podílet na příjemné výzdobě mateřské školy.

Vítání občánků
Pravidelné vystupování se staršími dětmi na „Vítání občánků“

Vyučující

 • paní učitelka Mgr. et Mgr. Ilona Válková
 • paní učitelka Alena Marečková
 • paní učitelka Mgr. Eva Chvátalová

Samozřejmě společně rádi

 • Kreslíme a malujeme, cvičíme a sportujeme,
 • zpíváme a tančíme, básničky se učíme.
 • Posloucháme pohádky, vyrábíme dárky a slavíme narozeniny a svátky.
 • Připravujeme se na školu, milujeme výlety a zmrzlinu,
 • vzájemně se máme rádi, jsme KRTEČCI – kamarádi!

Pohled do třídy

"Krtečci"