Krtečci

Třída Krtečků

Buďte vítáni ve třídě „Krtečci“

Motto: „Co znamená být učitelem v mateřské škole? Je to radost, pocit naplněné, smysluplné a obohacující práce.“

V naší třídě je pro školní rok 2018/19 přijato 24 dětí. Součástí třídy jsou 2 integrované děti.

Třídní vzdělávací plán třídy „Krtečci“ vychází ze Školního vzdělávacího programu „Louka plná kytiček“, který je rozdělen do šesti integrovaných bloků:

 1. „Když je školka plná dětí, jako louka plná květin“
 2. „Když příroda dává dary“
 3. „Když padají první vločky“
 4. „Když je venku velká zima“
 5. „Když se příroda probouzí“
 6. „Když léto ťuká na dveře“

Cíle, které jsme si stanovili:

 • Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání a probudit v dětech radost z poznání.
 • Rozvíjet děti ve všech oblastech psychické, biologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální v souladu s RVP.
 • Respektovat individuální vývoj každého dítěte.
 • Docílit přátelských vztahů ve třídě , vést k hodnotám morálním, empatii, pomoci druhým.
 • Úspěšná integrace nového dítěte s podpůrným opatřením. Rádi bychom docílili, aby odlišnost nebyla chápána jako problém, aby se děti naučily respektu a citlivosti.
 • Naučit děti spolupráci a pomoci.
 • Komplexní a úspěšná příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ.
 • U nově příchozích dětí úspěšná adaptace na prostředí MŠ a samostatnost v sebeobsluze.
 • Partnerský vztah s rodiči, založený na vzájemné důvěře a respektu.

Ke každému dítěti je potřeba přistupovat individuálně v souladu s jeho přirozeným vývojem, s přiměřenou a postupně narůstající náročností a průběžně mu zajišťovat odpovídající podporu v rozvoji a učení. Budeme upřednostňovat prožitkové učení. Zdravé sebevědomí dětí je potřeba posilovat prostřednictvím povzbuzení, pochvaly, případně ocenění snahy, pokud se zrovna nedaří.

Vedeme a motivujeme děti k poznávání přírody a světa kolem sebe. Tím umožňujeme dětem rozvíjet schopnost vnímat svět pomocí všech smyslů. V případě příznivého počasí budeme přenášet činnosti a aktivity s dětmi ven a objevovat krásy přírody. Také budeme využívat přírodnin k výtvarným a tvořivým činnostem. Chceme u dětí podporovat lásku k přírodě.

Věříme, že četba knih obohacuje nejen naší jazykovou vybavenost a řečový rozvoj, ale rovněž má vliv na celkový všestranný vývoj dětí. Rádi bychom se ve zvýšené míře zaměřili na čtení knih a seznamování s pohádkami a příběhy. Budeme moc rádi, když pro tuto aktivitu nadchneme i  rodiče, kteří dětem přijdou číst své oblíbené pohádky. Také nabízíme čtení společných knih, které si rodiče s dětmi mohou zapůjčit domů.

Další nadstandardní aktivitou bude taneční kroužek, jehož vystoupení budete moci shlédnout na besídkách pro rodiče.

Děti se mohou těšit na výlety, návštěvy kulturních představení, knihovny a společné aktivity s rodiči.

Předškolákům je v naší třídě určen projekt SOVIČKA, kdy si děti budou procvičovat:

 • grafomotoriku
 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • prostorovou představivost
 • paměť
 • logické myšlení
 • pozornost
 • početní představy

Vyučující

Mgr. Lenka Macháčková
Mgr. Eva Chvátalová
Asistentka pedagoga:
Lucie Svobodová, DiS.
Martina Pelikánová

Samozřejmě společně rádi

Kreslíme a malujeme, cvičíme a sportujeme,
zpíváme a tančíme, básničky se učíme.
Posloucháme pohádky, vyrábíme dárky a slavíme narozeniny a svátky.
Připravujeme se na školu, milujeme výlety a zmrzlinu,
vzájemně se máme rádi, jsme KRTEČCI – kamarádi!

Pohled do třídy

"Krtečci"