Motýlci

Vítejte ve třídě motýlků

 

Zaměření třídy Motýlků

Jsme třída uplatňující  prvky programu Začít spolu. Třída je rozdělena na tematické hrací a pracovní koutky. Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru pro volnou hru, pohyb a svobodnou volbu činností. Preferujeme osobnostní přístup k dětem, učíme se společnému soužití a vlastní aktivitě v rámci vzájemně domluvených pravidel. Vedeme je k zodpovědnosti za své jednání. Umožňujeme rodičům vstup do třídy a těší nás jejich zájem o práci dětí a učitelek.

Zaměřujeme se na blízké okolí a rádi pobýváme na naší školní zahradě. V letošním roce bude naším průvodcem BROUK PYTLÍK. Společně budeme odkrývat další tajemství nejenom přírody, ukážeme si města, dopravní prostředky, povolání, podíváme se do světa knížek, encyklopedií, techniky, kreslených i pohyblivých obrázků.

Zařazujeme:

 • environmentální výchovu – rádi chodíme do přírody a pozorujeme dění kolem
 • činnosti vedoucí k samostatnosti dětí – sami si prostírají, pomáhají mladším dětem i starším lidem
 • cvičení na míčích, dynairech (čočky), prvky jógy, delší vycházky, cvičení v tělocvičně, plavání, bruslení
 • práci s keramickou hlínou a různé výtvarné techniky – rádi kreslíme, malujeme a tvoříme
 • rozvojem smyslů, vnímání a koordinace připravujeme děti pro vstup do školy
 • zaměřujeme se na čtenářskou a matematickou pregramotnost důraz klademe na logopedickou prevenci, využíváme logo-pracovnu s interaktivní tabulí
 • individuální práci s integrovanými dětmi
 • práci s pomůckami na principech Marie Montessori, pokusy, manipulace a badatelské činnosti
 • sezónní práce na zahradě
 • práce s počítačem a tabletem
 • navštěvujeme kulturní akce – divadla, koncerty, výstavy, exkurze, besedy…
 • pořádáme výlety, návštěvy
 • máme koutek živé přírody (hlemýžď Oblovka)
 • primární seznamování s anglickým jazykem
 • čištění zoubků po obědě
 • učíme se hrou

Vyučující

 • paní učitelka Ladislava Pěničková
 • paní učitelka Michaela Štumarová
 • asistentka pedagoga: Jana Hamtáková

Pohled do třídy

"Motýlci"