Sluníčka

Vítejte ve Sluníčku

Naše třída Sluníčka je umístěna v ul. Barvířská v 1. poschodí budovy ZŠ. Třída je prostorná a  slunná, prostory jsou plně dostačující k dětským aktivitám. Vybavení nábytkem i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny věku předškolních dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, splňují vysoké nároky na estetiku prostředí.

Třída je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky, které odpovídají věku i počtu dětí. Toto je průběžně doplňováno a obměňovány.

Do třídy dochází 28 dětí ve věku 2,5 – 7 let, provoz třídy je 6.00 – 16.00 hod.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a kooperativním učení.

Hlavní činností je hra – tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová, taneční, didaktická ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní.

Připravujeme podmínky tak, aby byly děti v MŠ spokojené, respektujeme individuální potřeby dětí, omezujeme stres a spěch. Děti mají příležitost vyjádřit svůj názor, samostatně se rozhodovat, jsou vedeny k samostatnosti, odpovědnosti za své jednání a konání.

Důležitá je i příprava předškolních děti na vstup do ZŠ. Děti mají svá portfolia, do kterých si ukládají úkoly, často jim dáváme samostatnou práci, u které musí přemýšlet a najít řešení.

Usilujeme o rozvoj osobnosti dítěte přirozenou, nenásilnou cestou, svět plný her, radostnou atmosféru, důvěru, bezpečí a porozumění mezi dítětem, učitelkou, zaměstnanci a rodiči.

Vyučující

 • paní učitelka Jana Pospíchalová
 • paní učitelka Yveta Čápová

Třídní plán: RADOSTNĚ A VESELE PO CELÝ ROK

 • teď se spolu podíváme, kde co najdem, kde co máme
 • podzim z polí houká, do vlasů nám fouká
 • podzim skvěle čaruje, barvičkami maluje
 • je to slyšet po ránu, někdo buší na bránu
 • první vločka na zem letí, už je tady zima, děti
 • zima ještě zuby cení, my se dáme do stavění
 • je to vidět děti, vlaštovky už letí
 • přiběhni k nám zajíčku, přines něco v košíčku
 • každé dítě už to zná, v létě se vše červená
 • v létě velkou radost máme, sluníčka si užíváme

Pohled do třídy

"Sluníčka"