Tiskopisy a směrnice

 Tiskopisy a směrnice

 • Školní řád – ZDE
 • Vnitřní řády školní jídelny a školní výdejny – ZDE
 • Preventivní program rizikového chování ZDE
 • Váha a velikost porcí (stravovna) – ZDE a ZDE
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021  ZDE
 • Výroční hodnotící zpráva za školní rok 2018/2019 ZDE
 • Střednědobý výhled rozpočtu 2021 ZDE
 • Návrh rozpočtu 2020 ZDE
 • Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 ZDE

 

 • Žádost o přijetí ZDE
 • Čestné prohlášení – zápis ZDE
 • Informovaný souhlas a výzva k nahlédnutí do spisu ZDE
 • Přihláška na prázdninový provoz ZDE 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ZDE


 • Literatura pro děti – ZDE
 • Příručka pro rodiče – ZDE