Zajímavosti pro rodiče

Odborné články pro rodiče

Hra v životě předškolního dítěte „Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl ...
Více

Čtenářská gramotnost

V naší MŠ jsme založili Čtenářský klub, rádi bychom vám k této novince napsali pár slov. Čtenářská gramotnost je celoživotní vybavenost člověka ...
Více

Environmentální výchova v naší MŠ

V našem Školním vzdělávacím programu máme zahrnuto  vzdělávání i v oblasti environmentální výchovy, tak jak to udává Rámcový vzdělávací program ...
Více

Připravenost dítěte pro vstup do 1.ročníku ZŠ

Připravenost dítěte pro vstup do 1. ročníku ZŠ - orientačně pro rodiče: Optimální připravenost Nedostatečná připravenost Dítě ví, jak se jmenuje, kolik má ...
Více

Vývoj grafomotoriky u dětí

Vývoj grafomotoriky u dětí 2 – 4 měsíce Náhodné uchopení předmětu. 4 – 6 měsíců Dlaňový úchop. 11 – 13 měsíců Úchop klíšťkový, kdy dítě izolovaně ...
Více